Thiên Long Thái Cổ FREE 99% Phiên Bản Chuyển Sinh 2.9 – Click Full Ặc Free

0
224

Tạo sân chơi cho anh em thích Thiên Long Chuyển Sinh, free thì cũng có giới hạn, bỏ 1 chút cho có ăn thua anh em nhé. Mọi tiền donate nhằm mục đích duy trì server cho anh em. Lễ lộc này tha hồ mà pk anh em nhé. Rảnh rỗi thì vào chiến dịp lễ này nhé anh em.

Trang chủ: https://tl-thaico.net/
Tải game: https://drive.google.com/file/d/1XoBM0kHUp-Ve5q9v4Zk_0P70X8QCjErw/edit
Fanpage: https://www.facebook.com/tlthaico?mibextid=LQQJ4d
Group Giao Lưu: https://www.facebook.com/groups/469205512313203
𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐓𝐇𝐔́ 𝐂𝐔̛𝐎̛̃𝐈 𝐕𝐈𝐏 – 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐓𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐊𝐇𝐈́ 𝐕𝐈𝐏.
𝐅𝐑𝐄𝐄 𝟑 𝐌𝐎́𝐍 𝐓𝐑𝐔̀𝐍𝐆 𝐋𝐀̂𝐔 𝐋𝐈𝐄̂𝐍 – 𝐆𝐈𝐎̛́𝐈 – 𝐍𝐆𝐎̣𝐂.
𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐕𝐎̃ 𝐇𝐎̂̀𝐍 – 𝐋𝐎𝐍𝐆 𝐕𝐀̆𝐍 – 𝐀́𝐌 𝐊𝐇𝐈́.
𝐓𝐀̂́𝐓 𝐂𝐀̉ 𝐂𝐀́𝐂 𝐌𝐎́𝐍 𝐓𝐑𝐄̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐒𝐔̛̉ 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 Đ𝐈𝐄̂̉𝐌 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 Đ𝐄̂̉ 𝐌𝐔𝐀, 𝐕𝐀̀𝐎 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐂𝐋𝐈𝐂𝐊 𝐋𝐀̀ 𝐂𝐇𝐈𝐄̂́𝐍.
𝐍𝐆𝐎𝐀̀𝐈 𝐑𝐀 𝐂𝐎̀𝐍 𝐒𝐀̆𝐍 𝐁𝐎𝐒𝐒 𝐓𝐀̣𝐈 𝐌𝐀𝐏 𝐊𝐈́𝐍𝐇 𝐇𝐎̂̀ 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐇𝐀́𝐈 𝐇𝐎̂̀, 𝐆𝐈𝐎̛̀ 𝐂𝐇𝐀̆̃𝐍 𝐋𝐄̉ Đ𝐄̂̉ 𝐂𝐎́ 𝐂𝐎̛ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐒𝐎̛̉ 𝐇𝐔̛̃𝐔 𝐓𝐇𝐄̂𝐌 𝐓𝐑𝐔̀𝐍𝐆.
𝐂𝐀𝐌 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐍 𝐓𝐇𝐄̂𝐌 𝟏 𝐒𝐄𝐓 Đ𝐎̂̀ 𝐍𝐀̀𝐎 𝐊𝐇𝐀́𝐂 𝐓𝐀̣𝐎 𝟏 𝐒𝐀̂𝐍 𝐂𝐇𝐎̛𝐈 𝐕𝐔𝐈 𝐕𝐄̉ 𝐁𝐎̂̉ 𝐈́𝐂𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐀𝐍𝐇 𝐄𝐌.
𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐈 𝐏𝐇𝐈́ 𝐀𝐍𝐇 𝐄𝐌 𝐃𝐎𝐍𝐀𝐓𝐄 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐌𝐔̣𝐂 Đ𝐈́𝐂𝐇 𝐏𝐇𝐔̣𝐂 𝐕𝐔̣ 𝐃𝐔𝐘 𝐓𝐑𝐈̀ 𝐌𝐀́𝐘 𝐂𝐇𝐔̉ – 𝐓𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐋𝐀̀ 𝐂𝐔̉𝐀 𝐀𝐍𝐇 𝐄𝐌 – Đ𝐀̂̀𝐔 𝐓𝐔̛ 𝐇𝐀𝐘 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐈̀ 𝐕𝐀̂̃𝐍 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐍𝐇𝐄́.
———————-𝐊𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐌𝐚̃𝐢 𝐕𝐚̀ 𝐔̛𝐮 Đ𝐚̃𝐢————————–
“𝐒𝐄𝐑𝐕𝐄𝐑 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐁𝐀́𝐍 𝐍𝐇𝐔̛̃𝐍𝐆 𝐕𝐀̣̂𝐓 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐒𝐀𝐔”
𝐏𝐞𝐭 𝐕𝐈𝐏: 𝐓𝐮̛ 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝟒𝟖𝐤 𝐥𝐚̀ 𝟏𝟎𝟎𝐤, 𝟔𝟐𝐤 𝐥𝐚̀ 𝟐𝟎𝟎𝐤, 𝟖𝟑𝐤 𝐥𝐚̀ 𝟑𝟎𝟎𝐤.
𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐁𝐚́𝐧 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝟗 + 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 + 𝐁𝐚́𝐜𝐡 𝐁𝐚̉𝐨 𝐍𝐚𝐧𝐠 + 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐚̂𝐦 𝐏𝐡𝐨̂̉ 𝐓𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐂𝐡𝐮́ (𝐇𝐚̣𝐧 𝐂𝐡𝐞̂́ 𝐂𝐥𝐨𝐧𝐞) + 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐡 𝐓𝐚̉𝐨 𝐂𝐚̀𝐧 𝐊𝐡𝐨̂𝐧 (𝐇𝐚̣𝐧 𝐂𝐡𝐞̂́ 𝐂𝐥𝐨𝐧𝐞) + 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐋𝐢𝐧𝐡 Đ𝐚𝐧.
𝐊𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̃𝐢: 𝟏𝟏𝟎% 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐚̣𝐩 𝐀𝐓𝐌, 𝐯𝐚̀ 𝟏𝟎𝟎% 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐚̣𝐩 𝐭𝐡𝐞̉ 𝐜𝐚̀𝐨 𝐙𝐢𝐧𝐠 – 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂ 𝐏𝐚𝐠𝐞 Đ𝐞̂̉ 𝐍𝐚̣𝐩 𝐓𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐢̣ 𝐋𝐮̛̀𝐚 Đ𝐚̉𝐨 𝐀𝐧𝐡 𝐄𝐦 𝐍𝐡𝐞́.
𝐌𝐨̣𝐢 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐀𝐧𝐡 𝐄𝐦 𝐍𝐚̣𝐩 𝐕𝐚̀𝐨 𝐍𝐡𝐚̆̀𝐦 𝐌𝐮̣𝐜 Đ𝐢́𝐜𝐡 𝐃𝐮𝐲 𝐓𝐫𝐢̀ 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 <𝟑 𝐂𝐚̉𝐦 𝐎̛𝐧 𝐀𝐧𝐡 𝐄𝐦 Đ𝐚̃ 𝐓𝐢𝐧 𝐓𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠.
Exp: x1100
Drop: x60, Thái Hồ Drop Trùng Còn Lại, Ngọc Kép Giờ Chẵn, Thái Hồ Drop Trùng 3 Món Uyển Đới Kiên, phiếu KNB
Server Fix Diss, Lag, Mang Trải Nghiệm Mượt Mà Cho Anh Em

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận